070 - 360 34 43 Overstapservice Schademelding Inloggen

VvE oprichten

Volg de juiste stappen

Wil je een nieuwe VvE oprichten? Daar komt veel bij kijken, maar gelukkig delen wij het in simpele stappen voor je op en helpen we je graag bij het oprichten van jullie VvE. Wist je bijvoorbeeld dat de VvE inschrijven bij de KvK verplicht is?

Belangrijke stappen bij oprichten VvE

  • Een actieve VvE heeft een VvE bestuur nodig; intern of extern.
  • Een actieve VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar en verantwoordt daarin het financiële beheer.
  • Een VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
  • Een actieve VvE zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke delen goed beheerd en onderhouden blijven. Geld daarvoor komt uit maandelijkse bijdragen van de eigenaren en uit een reservefonds voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen. Een minimale reservering hiervoor is sinds 1 januari 2018 verplicht.
  • Een VvE heeft verplicht een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering nodig en kan aanvullend kiezen voor overige VvE verzekeringen.
  • Elke VvE heeft statuten nodig, waarin de regels voor de leden staan. De statuten VvE bestaan uit de Akte van splitsing door de notaris en optioneel het Huishoudelijk Reglement. In de splitsingsakte leggen we het aandeel van elke eigenaar in de totale kosten vast.

Het begint met het VvE bestuur

Een VvE oprichten begint bij het bestuur. Wij helpen graag bij het vormen van het bestuur VvE in een eerste Algemene Ledenvergadering. We zorgen ervoor dat alle agendapunten aan bod komen. Zo adviseren we onder meer wat de wettelijke en best passende VvE bijdrage zou moeten zijn en zorgen we voor inschrijving van de VvE bij het KvK.

Meer weten over het oprichten van een VvE?

Zorgen voor een goede start van de VvE. Dat vinden wij totaal normaal. Wil je meer informatie, of een offerte voor ons voordelige totaalpakket?

Neem contact op

Stel je vraag aan Totaal VvE Beheer Den Haag e.o.

Aanhef *

Direct contact

Voor al je VvE vragen kan je bij ons terecht. Makkelijk contact, goed geholpen. Totaal normaal.

070 - 360 34 43 Offerte aanvragen

Corona-protocol Totaal VvE Beheer Den Haag e.o.

Totaal VvE Beheer Den Haag e.o. hanteert voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus.

Meer informatie

All-in VvE beheer. Totaal normaal.
070 - 360 34 43 Contact