070 - 360 34 43 Overstapservice Schademelding Inloggen

Jaarrekening VvE

Verantwoording over het financiƫle beheer

Als VvE ben je verplicht om verantwoording af te leggen over het financiële beheer. Dat doe je met een jaarrekening. Die bestaat uit de balans, de kosten en inkomsten en de toelichting daarop.

De onderdelen van de jaarrekening VvE

De jaarrekening van jullie VvE bestaat uit drie onderdelen.

  • De VvE moet een VvE balans opstellen.
  • De VvE moet een exploitatierekening opstellen met de kosten en inkomsten van de VvE.
  • De VvE moet een toelichting opstellen bij de balans en exploitatierekening VvE.

Deze drie vormen samen de jaarrekening van jullie VvE.

De eisen aan de jaarstukken van een VvE

  • Alle leden uit het VvE bestuur moeten de jaarrekening ondertekenen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In de algemene ledenvergadering kunnen jullie besluiten om deze termijn te verlengen. Dat is een wettelijke eis, die aangeeft dat niet alleen van de penningmeester, maar het hele bestuur verantwoordelijk is voor de jaarrekening.
  • De kascommissie moet de jaarrekening controleren, tenzij je daar een partner als Totaal VvE Beheer voor in de arm hebt genomen.
  • Op de VvE balans moet het reservefonds als creditpost staan, dit is het spaargeld van de VvE voor toekomstig onderhoud.

De VvE begroting

Als onderdeel van de toelichting op de jaarstukken, kun je als VvE ook de VvE begroting meenemen. Daarin neem je onder meer de verwachte kosten mee voor toekomstig onderhoud en schep je inzicht in de reserves die daarvoor nodig zijn.

De VvE jaarrekening uitbesteden?

Totaal VvE Beheer Den Haag e.o. neemt met een voordelig totaalpakket alle administratieve, financiële en technische zorgen bij jullie weg. Dus ook de jaarrekening, netjes volgens de wet- en regelgeving. Totaal normaal.

Vraag een offerte aan

Stel je vraag aan Totaal VvE Beheer Den Haag e.o.

Aanhef *

Direct contact

Voor al je VvE vragen kan je bij ons terecht. Makkelijk contact, goed geholpen. Totaal normaal.

070 - 360 34 43 Offerte aanvragen

Corona-protocol Totaal VvE Beheer Den Haag e.o.

Totaal VvE Beheer Den Haag e.o. hanteert voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus.

Meer informatie

All-in VvE beheer. Totaal normaal.
070 - 360 34 43 Contact